Hvis du mener at eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten i perioden fra 1. mars til 12. april 2021. Klagen må være skriftlig, og forholdene du klager på, bør konkretiseres og dokumenteres så godt som mulig.

Her finner du mer om hvordan du klager på eiendomsskatt:

Klage på eiendomsskatt