Eiendommene er befart av kommunen i 2020. Taksten fastsettes på bakgrunn av retningslinjer for eiendomsskattetaksering (pdf) utarbeidet og vedtatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

I brosjyren vi sender ut er det også forklart nærmere hva skatteseddelen inneholder og hva de forskjellige feltene betyr.

Du kan også lese brosjyren her (pdf)