Mye av innholdet i tidligere trafikksikkerhetsplan er fortsatt gyldig, og planarbeidet denne gangen konsentreres om følgende:

  • Hvilke tiltak er gjennomført siden sist

  • Har det skjedd endringer som gjør at vi må omprioritere

  • Revidering av reglene for skoleskyss og definisjon av «særlig farlig skoleveg»

  • Fornyelse av godkjenningen som «Trafikksikker kommune»

  • Gjennomgang og revidering av prioriteringslistene ut i fra de ovenstående punkter


Se dokumentet her:

Les forslaget til ny Trafikksikkerhetsplanen her


Ønsker du å uttale deg til planen?

Fristen for å komme med uttalelser eller merknader til planen settes til mandag 19. april 2021.

Send inn uttalelse her (digital sikker post) eller i posten til Postboks 113, 2340 Løten.