Før oppstart av arbeidet med kommuneplaner skal det utarbeides et planprogram, jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 4-1. Dette planprogrammet kan ses på som en «plan for planen».

Her kan du lese planprogrammet (pdf)

Ønsker du å uttale deg?

Høringsuttalelser kan sendes til post@loten.kommune.no, merk: kulturplan.
Frist: 28. april