I tillegg vedtok de at «Løten kommune anmodes om å vurdere mulighet for å etablere aktuelle regionale anlegg i Løten.»

Før oppstart av arbeidet med kommuneplaner skal det utarbeides et planprogram, jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 4-1. Dette planprogrammet kan ses på som en «plan for planen».

Her kan du lese planprogrammet (pdf)


Ønsker du å uttale deg?

Høringsuttalelser kan sendes til post@loten.kommune.no, merk: idrettsplan.
Frist: 28. april