Planforslaget legger blant annet til rette for bygging av ny butikk, som erstatning for nåværende butikk på sydsiden av lyskrysset, samt fortetting med boligbebyggelse på nordvestsiden av krysset.

Plankart og plandokumenter tilhørende saken kan ses i kommunens nye planregister (siden er ikke tilgjengelig i Internet Explorer).

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til Løten kommune innen 3. mai 2021.