Ordningen skal fungere som en lokal ventilording for å kompensere de som helt eller delvis har falt utenfor øvrige kompensasjonsordninger.

Ordningen med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som næringslivet kan søke gjennom næringsfondene i den enkelte kommune, fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Se pressemelding her (pdf)

Hvem kan søke?

  • Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak, og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning.

  • Lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter.    

  • Øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt.


Ordningen omfatter

  • Økte kostnader som følge av smitteverntiltak.

  • Faste kostnader og/eller forpliktelser som ikke er dekket av andre ordninger.

  • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen, bes dette beskrives.  


Hvordan søker du?

For å søke må du gå inn på regionalforvaltning.no, og velge rett ordning for din kommune, eksempelvis Kommunal kompensasjonsordning Hamar 2021. Hvis du ikke allerede har en profil på regionalforvaltning må du opprette en profil og fylle inn et enkelt søknadsskjema. Husk å se på retningslinjer og legg ved nødvendige vedlegg.

Søk her innen 14. april 2021.