24. mars ble det meldt ett nytt smittetilfelle i Løten. Det er kjent smittevei og et oversiktlig bilde når det gjelder nærkontakter. Dette er det første tilfellet siden 9. mars. Løten har totalt 85 tilfeller siden pandemien startet. 9 av disse har kommet i mars.

 

Vaksinering
Uke 12 vaksineres 138 nye personer i aldersgruppen 75-84 år. Uke 13 vaksineres 104 nye. Dette skjer på tirsdagen i påskeuka. Vi begynner å se enden på denne aldergruppen og et foreløpig anslag er at vi kan begynne på neste gruppe uke 15 eller 16.

Det er viktig at neste gruppe nå forbereder seg og registrerer seg i vaksinekø. Registrer deg her.

Neste gruppe er 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Dette gjelder: organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon. Ved spørsmål om egen sykdom; ta kontakt med fastlege.
 

Fastlege i annen kommune
Løten kommune innhenter opplysninger fra legene i Løten om hvilke personer vi skal kalle inn til vaksinering basert på de nasjonale føringene. Kommunene har også en varslingsplikt til hverandre dersom pasienter i høyrisikogruppen bor i andre kommuner. Derfor blir vi varslet om du har fastlege i annen kommune.
 

Nasjonale tiltak
Denne uken la regjeringen fram nye nasjonale tiltak. Enkelte steder er det lokale eller regionale tiltak som er strengere, disse gjelder fortsatt.

Folk kan fortsatt reise på hytta i påsken, men dette skal kun skje med egen husstand. Regjeringen anbefaler maks to gjester på besøk. Studenter uten familie på studiestedet kan reise hjem til familien.

Det er også full skjenkestopp over hele landet.

Anbefalingen om avstand man holder til personer utenfor egen husholdning økes fra en til to meter. I tillegg anbefales munnbind alle steder hvor man ikke kan holde to meters avstand.

Regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder nye regler for antall personer.

Alle tiltakene kan du lese her
 

Påske
Løten kommune er en hyttekommune og forbereder seg på økt besøk i påskeferien. I dag har kommunens kriseledelse hatt nettmøte med aktører innen reiseliv og handel for å planlegge for godt smittevern. Som før vinterferien vil også alle hytteeiere få en sms fra kommunen med anbefalinger. Vinterferien ga ikke økt smitte i vår region og vi håper at også påsken går fint og at alle forholder seg til nasjonale tiltak og ekstra strenge lokale tiltak i hjemkommunene sine. Hvis reglene i bokommunen er strenger enn de nasjonale reglene, skal disse følges også på hytta.

 

Munnbind
Nå anbefales bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde to meter avstand.

Hovedoppgaven til munnbindet er å hindre at smittede personer uten symptomer smitter andre. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder for alle offentlige steder hvor det er trengsel eller man ikke kan holde 2 meter avstand. Det inkluderer også kollektivtrafikk og i taxi. Det er viktig å huske på at munnbind alene ikke gir full beskyttelse. Avstand er fortsatt den desidert viktigste faktoren for å forebygge smitte. Husk også på at noen personer kan av ulike årsaker ikke bruke munnbind og vis forståelse og respekt for det.