Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av koronavirus, og spiller en mindre rolle i smittespredningen. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19. Symptomene er ofte milde og kortvarige og kan være vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Barn med covid-19 behøver ikke å ha feber og hoste. De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, og/eller ikke vil spise. Dette kalles nedsatt allmenntilstand.

Noen barn kan i tillegg også få symptomer fra mage og tarm, med magesmerter, nedsatt matlyst og eventuelt diaré.

Hvis du er bekymret
I de fleste tilfeller vil barn som er syke med nedsatt allmenntilstand ikke ha covid-19, men andre infeksjoner eller andre tilstander med behov for behandling. Når du er bekymret for ditt syke barn er det derfor viktig å kontakte helsetjenesten for hjelp med å vurdere om barnet bør undersøkes av lege. Det er viktig at legevurdering ikke blir forsinket på grunn av bekymring for smitte med covid-19.

Generelt bør det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er. Det er grunn til å  kontakte lege hvis barnet har:

  • nedsatt allmenntilstand (barnet er slapt og ikke i sin vanlige form/endret adferd)
  • anstrengt pust og/eller puster fortere enn vanlig når barnet er i ro
  • feber i kombinasjon med luftveissymptomer og/eller nedsatt allmenntilstand

Når skal barnet være hjemme?
Dersom barn har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller har nedsatt allmentilstand. Barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør testes, i samråd mer deres foresatte. For at barn skal oppleve prøvetakingen som mindre ubehagelig, kan prøven tas i fremre del av nesen eller fra halsen. 

Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon behøver ikke å holde seg hjemme eller testes.

Selv om vi anbefaler liberal testing også av barn, er testing ikke pålagt og må alltid skje i samråd med foresatte. Dersom barnet ikke testes og det ikke er sterk mistanke om covid-19 (for eksempel der det ikke er andre personer rundt barnet som har testet positivt for covid-19), gjelder samme anbefalinger som ved andre luftveisinfeksjoner - det vil si at barnet skal holdes hjemme til det er tilbake i sin vanlige form og oppfattes som frisk.

Les mer her. 

flytskjema