Pandemien ble naturlig nok en del av årsmeldingen for 2020. Rådmannen skriver blant annet dette i sitt tilbakeblikk på 2020, den nye normalen med overskriften når pandemien styrer hverdagen;

Ord som pandemi, korona, smittevern, smittevernutstyr, kohort, holde avstand, håndhygiene, trafikklysmodellen, risikonivå, hjemmeundervisning, teamsmøte, vaksine, smittesporing, TISK-strategi, nærkontakter, hjemmekontor osv. har preget den daglige samhandlingen. Og ved utgangen av året var vi på ingen måte der at faren var over.

-Vi var tidlig klar over at kampen mot pandemien ville bli langvarig. Dette er en fiende som kommer snikende og medRådmann Tollef Imsdalen stadig nye angrep. Fra utbruddet i februar/mars har vi lokalt opplevd at trusselbildet har variert. Etter at den første bølgen var slått tilbake, hadde vi en roligere periode gjennom sommeren. Høsten var mer ustabil med stadig nye smitteutbrudd. Dette kulminerte med en svært uoversiktlig situasjon i hele regionen i desember og det var bekymring knyttet til hvordan jule- og nyttårsfeiringen ville påvirke smittespredningen. Strenge lokale og nasjonale tiltak ser imidlertid ut til å ha hatt god effekt og lokalt er det ved utgangen av januar god kontroll i regionen, forteller rådmann Tollef Imsdalen videre.

Hvordan preget dette hverdagen i barnehagene, skolene, helsetjenestene, tekniske og øvrige tjenester i kommunen?Det kan du lese mer om virksomhetenes kapitler i årsmeldingen for 2020 her. 

Ikke bare pandemi

Det har også vært rom for mange andre viktige saker for å utvikle kommunesamfunnet. Nye hytteområder på Budor, Venslihagen, Kildetunet og Ådalsfeltet vest har fått vegnavn. Vi har vedtatt reguleringsplan for boligområdene Kildetunet, felt B4 på Jønsrud, Løkjavegen 124, Bergum hage, og for tomtene på Ådalsfeltet har vi fastsatt grunnlaget for tomtepriser. Det ble jobbet med flere plansaker, blant annet Budor sør. Den viktigste enkelthendelsen i 2020 er likevel åpningen av ny riksvei 3/25. Veien ble åpnet den 30. juli med stor bilparade. Med det er en lang historie kommet til en ende. Årsmeldingen ble behandlet i kommunestyret den 24. mars.

Les årsmeldingen vår for 2020 her

Her kan du se noen av høydepunktene fra 2020:

Høydepunkter i 2020 (bilde fra årsmeldingen)

Høydepunkter i 2020 (bilde fra årsmeldingen)