- Vi har de siste dagene hatt lave smittetall i regionen og vurderer vi at vi har god oversikt i smittesporingsarbeidet. De som får påvist smitte har i all hovedsak kjent smittevei og er nærkontakter som har vært i karantene, sier assisterende kommuneoverlege Jorid Nygårdshaug Aas.

- Kapasiteten for testing og smittesporing er nå god. Derfor mener vi det ikke lenger er grunnlag for å ha strengere regler her enn i landet for øvrig.


Skoler og barnehager på gult nivå ut skoleåret

Barne- og ungdomsskoler og barnehager holdes på gult nivå ut skoleåret som et smitteforebyggende tiltak. Høgskoler og fagskoler anbefales å være på rødt nivå ut inneværende uke.

– Vi vil også oppfordre folk til å fortsette med alle de viktige smitteforebyggende tiltakene som håndhygiene, å holde avstand, begrense antall nærkontakter og å ha lav terskel for å teste seg dersom man får symptomer, sier assisterende kommuneoverlege.


Dette gjelder nå

Nasjonalt er vi på det som kalles trinn 2 i gjenåpningsplanen, som fortsatt innebærer en rekke begrensninger på gjennomføring av arrangementer, reiseaktivitet, karantenebestemmelser og så videre.

Se hva som gjelder på trinn 2 i gjenåpningsplanen her


Har gitt russen anbefalinger

Russen i regionen har hatt pause i russefeiringen på grunn av det siste utbruddet. I dag har kommuneoverlegen på ny sendt sine anbefalinger til russ ved alle skolene med tydelige smittevernråd og oppfordring til å ha lav terskel til å teste seg.

Illustrasjonsbilde over Løten (Foto: Lars Martin Bøe)
Illustrasjonsbilde over Løten (Foto: Lars Martin Bøe)