Tidligere i vår inngikk Løten kommune en avtale med Lindboe AS om leie av Stasjonsvegen 21, kjent som «Dalbybygget». Eier har tillatelse til å rive bygget, men ettersom kommunen fikk signaler om at dette kunne ta noen år, så ønsker vi å legge til rette for at bygget kan brukes til noe i denne perioden, og samtidig med enkle midler få det til å se litt penere ut. Kommunen betaler 1000 kr i måneden i leie og tenker ikke å bruke mye penger på et bygg som på sikt skal rives, men mye er mulig med godt samarbeid!

Pop-up butikk i sommerhalvåret

Er det noen som kunne tenke seg å drive pop up butikk i lokalet i sommerhalvåret?
Ta i så fall kontakt med oss!
Send en e-post til post@loten.kommune.no og beskriv hva du vil selge.

Det er ikke aktuelt med matservering/salg eller utsalg som krever mye strøm utover belysning og oppvarming (begrensninger i strømkurs).

Om det er flere som melder seg så vil vi forsøke å fordele lokalene og tiden til beste for flere, samtidig som vi ønsker et tilbud som utfyller det vi allerede har i Løten og ikke nødvendigvis er i direkte konkurranse med andre sentrumsbutikker. De som ønsker å drive salg må ha organisasjonsnummer.

Dalby-bygget i Stasjonsvegen 21

Dalby-bygget i Stasjonsvegen 21