Vi gjør oppmerksom på at reglene kan endre seg, eller det kan komme tilføyelser etterhvert. For å være på den sikre siden, så ta en sjekk på FHI sin side hvor denne informasjonen er hentet

Du kan logge deg inn og se sertifikatet ditt her:

Her kan du finne ditt koronasertikat (Helsenorge.no)


Ved innreise til Norge

Ved innreise til Norge kan du fra fredag 11. juni kl. 15:00 dokumentere at du enten er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for å slippe karantene. Dette gjør du ved å vise utvidet kontrollside i koronasertifikatet i grensekontrollen. Grønt og rødt lys i koronasertifikatet er til innenlands bruk. Innenlands bruk er ennå ikke besluttet av regjeringen. 

Se også: Slik blir koronasertifikatet kontrollert ved innreise til Norge


Dette gir grønt og rødt lys i koronasertifikatet i Norge

Koronasertifikatet skal vise om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt koronasykdom, og resultatet hvis du har tatt negativ koronatest. I Norge er det ikke endelig besluttet om barn trenger et koronasertifikat. Samtidig utvikles det en kontrollfunksjon som vil gi grønt eller rødt lys avhengig av om du oppfyller de norske kravene til koronasertifikat.

Dersom opplysninger mangler eller er feilregistrert i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det. Finner du feil eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger/ testresultat, om deg i sertifikatet, kan du ta kontakt med stedet der du har blitt vaksinert/ testet for å få rettet dette.

Grønt lys i koronasertifikatet for bruk i Norge betyr ikke automatisk fri innreise til alle land. Hvert land i EU beslutter egne regler og på nettsiden Re-open EU kan du søke opp reisereglene mellom landene i EU. Her vises også smittesituasjonen i landene. Informasjonen oppdateres kontinuerlig, og er tilgjengelig på 24 språk. Reglene som er beskrevet under kan endres om det skjer endringer med vaksinene, sykdommen og smittesituasjonen.

Du må selv sette seg inn i de reglene som gjelder der du skal bruke sertifikatet, for eksempel reglene i land du skal reise til. Grensekontrollen i landet du skal reise inn i vil sjekke at sertifikatet inneholder det som kreves for innreise. I noen land vil det bety fullvaksinert, mens det i andre land vil være tilstrekkelig med negativ test.

Hva vises i sertifikatet

 • Vaksiner
  Sertifikatet vil vise alle vaksiner mot covid-19 som er satt (eller registrert) i Norge.
 • Immunitet etter å ha hatt koronasykdom
  Hvis du er beskyttet etter å ha hatt koronasykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge da du testet positivt vises. Hvis du har testet positivt på nytt mer enn 3 måneder etter den første testen, vil det nye prøvesvaret vises.
 • Negative tester

Et negativt testresultat fra PCR eller antigentest, vil vises hvis testen er tatt i løpet av siste 7 døgn, og det ikke er registrert positive testresultater i samme periode.

For vaksinasjon

Dette gir grønt lys:

 • Dersom du kun skal ha 1 dose vaksine fordi vaksinetypen du har fått bare krever én dose, vil du få grønt lys når det er gått 3 uker etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som fullvaksinert og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønt lys. Det kan likevel komme forbigående rødt lys, som beskrives under.
 • Dersom du kun skal ha 1 dose vaksine fordi du har hatt koronasykdom mer enn 3 uker før vaksinasjon, vil du få grønt lys når det er gått 1 uke etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som fullvaksinert og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønt lys. Det kan likevel komme forbigående rødt lys, som beskrives under.. Hvis du har hatt koronasykdom må det være dokumentert med registrerte prøveresultater. Det skal være enten PCR (eller en tilsvarende laboratoriemetode), antigentest, eller med antistofftest utført ved mikrobiologisk laboratorium.
 • Dersom du har fått 1 av 2 doser vaksine, vil du få grønt lys når det er gått 3 uker etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som beskyttet og grønt lys vil vare 14 uker etter den første dosen med vaksinen.
 • Dersom du i perioden mellom vaksinedose 1 og 2 får koronasykdom (mer enn 3 uker etter første vaksinedose), vil du få forbigående rødt lys, som nevnt under. Deretter regnes du som fullvaksinert, og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønt lys. Det kan likevel komme forbigående rødt lys, som beksrives under. Infeksjon med covid-19 må dokumenteres med registrerte prøveresultater. Det skal være enten PCR (eller tilsvarende laboratoriemetode) eller antigen hurtigtest.
 • Dersom du har fått 2 av 2 doser vaksine, vil du få grønt lys når det er gått 1 uke etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som fullvaksinert og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønt lys. Det kan likevel komme forbigående rødt lys, som beskrives under. Men koronasertifikatet vil kun være gyldig 90 dager frem i tid for hver gang du laster det ned eller skriver det ut, blant annet for å unngå bruk av utdaterte koronasertifikater. Det kan komme forbigående rødt lys, som beskrives under. Kombinasjoner av doser fra ulike produsenter godkjennes dersom det har gått tilstrekkelig tid mellom dosene til å tilfredsstille minstekravet for den første vaksinetypen du fikk.

Dette gir forbigående rødt lys:

 • Hvis du tester positivt etter vaksinasjon, vil du få forbigående rødt lys i 10 dager.
 • Hvis du har fått din første vaksinedose for mindre enn 3 uker siden.
 • Hvis det går mer enn 14 uker mellom første og andre vaksinedose vil du få rødt lys inntil 7 dager etter andre dose.

Dette gir rødt lys:

 • Hvis opplysningene som er registrert om din vaksinasjon er feil slik at du vises som
 • Hvis du ikke er vaksinert.

For negativt prøvesvar

Dette gir grønt lys:

 • Negativ test gir grønt lys i 24 timer fra prøven er tatt, men bare hvis du ikke har noen positive tester siste 7 dager.
 • Antigen hurtigtester kan en sjelden gang gi falskt positivt resultat. Hvis du tar en ny test med PCR innen 48 timer som er negativ, får du grønt lys i 24 timer, selv om du nylig har fått en positiv antigentest.

Dette gir rødt lys:

 • De første 10 dagene etter du har testet positivt første gang.
 • Hvis man ikke har en negativ test siste 24 timer.

Immunitet etter å ha hatt koronasykdom

Dette gir grønt lys:

 • Hvis du har hatt koronasykdom og dette er dokumentert med enten PCR, tilsvarende laboratorieanalyse eller antigen hurtigtest, gir det grønt lys i 6 måneder fra første positive test. Det må alltid gå minst 10 dager fra første positive test før man kan få grønt lys, hvis man ikke er vaksinert.  
 • Hvis du tester positivt på nytt de første 3 månedene etter den første positive testen, vil du allikevel ha grønt lys. Det er fordi laboratorieanalysene er så følsomme at de kan påvise deler av viruset en stund etter at man ikke lenger er smittsom. Man anses som beskyttet, men vil ikke få forlenget grønt lys basert på en ny test tatt de første 3 månedene etter den første.

Dette gir forbigående rødt lys:

 • Hvis du tester positivt på nytt mer enn 3 måneder etter den første positive testen, vil sertifikatet vise rødt lys i 10 dager etter den siste testen. Deretter vil du få grønt lys i nye 6 måneder.

Dette gir rødt lys:

 • Hvis du ikke har testet positivt de siste 6 månedene.
 • De første 10 dagene etter positiv test.