Her kan du finne ditt koronasertikat (Helsenorge.no)

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Det er pålogging via sikker løsning med bank-ID eller tilsvarende. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Alle som kan, anbefales å bruke denne digitale løsningen.

Men nå kan også du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett, få tilsendt koronasertifikatet i posten, ved hjelp av HELFO. Les mer nedenfor. 
 

Trenger alle koronasertifikat?

Det korte svaret er nei. Du trenger bare koronasertifikat hvis du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat. 
 

HELFO hjelper ikke-digitale

For å ivareta innbyggerne i Norge som har begrensede digitale ferdigheter kan saksbehandlere ved Helfo bistå brukere som tar kontakt via informasjonstelefonen for korona.

Tjenesten kan benyttes av deg som er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere er slik: 

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefonen for korona. Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag:
  •    Fra Norge: 815 55 015
  •    Fra utlandet: +47 21 89 80 42   .

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis det som er folkeregistrert stemmer, og du har gyldig koronasertifikat, vil det bli sendt til deg per post. 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene. Du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Du også selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen, og evt. be om nytt når dette går ut.

 

Slik er sertifikatet:

Koronasertifikatet har to kontrollsider - en kontrollside for bruk i Norge og en utvidet kontrollside for fremvisning i utlandet og ved grensepasseringer.

 • Kontrollside for bruk i Norge vil bli grønn eller rød, og dette beregnes automatisk ved hjelp av regler basert på bakgrunn av dine registrerte testresultater og vaksineopplysninger. Reglene for hva som gir grønt og rødt er beskrevet lenger ned i dokumentet.
 • Utvidet visning av koronasertifikatet for internasjonal bruk vil vise mer detaljert informasjon, og dette er beskrevet lenger ned.

Grønn og rød kontrollside i koronasertifikatet gjelder kun for innenlands bruk i Norge, og betyr ikke automatisk fri innreise til alle land.
 

Feil eller mangler i koronasertifikatet?

Dersom opplysninger mangler eller er feil i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det. Finner du feil eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger eller testresultater i sertifikatet, må du først kontrollere om vaksinasjonsstatus mangler i Vaksinevisningen og testresultat i Prøvesvarvisningen på Helsenorge.no. Dersom det feil eller mangelfulle opplysninger også her, kan du ta kontakt med stedet der du har blitt vaksinert eller testet, for å få rettet dette.  


 

Gyldighet for sertifikatet

Du vil få en grønn kontrollside hvis en av de tre komponentene (vaksinasjon, immunitet og negativt prøvesvar) oppfyller kravene i regelsettet. Får du grønn kontrollside på flere av disse, vil den med lengst varighet gjelde. Det er forskjell på hva som gir et gyldig sertifikat (grønn kontrollside), og hvor lenge sertifikatet er gyldig (teknisk gyldighet).

Koronasertifikatet kan lastes ned og brukes uten nett-tilgang eller skrives ut og brukes på papir. Når sertifikatet brukes slik, har det en begrenset varighet på 90 dager fra man laster det ned eller skriver det ut. Selv om din status som fullvaksinert eller beskyttet varer lenger enn 90 dager, må du enten laste det ned eller skrive det ut på nytt etter 90 dager for å få et nytt gyldig sertifikat.

Dersom du bruker sertifikatet på en app og er tilknyttet internett, vil det vises en utløpsdato som er maksimalt 90 dager frem i tid.

Det betyr ikke at du som har beskyttet eller fullvaksinert status kun er beskyttet i 90 dager. 

Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk, og sørge for at sertifikatene stemmer overens med kunnskapen vi til enhver tid har om viruset, immunitet og vaksiner. 
 

Regler for vaksinasjon

Dette gir grønn kontrollside:

 • Dersom du har fått 1 av 2 doser vaksine, vil du få grønn kontrollside når det er gått 3 uker etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som beskyttet og grønn kontrollside vil vare 14 uker etter den første dosen med vaksinen. Det kan likevel komme forbigående rød kontrollside, som beskrives under.
 • Dersom du i perioden mellom vaksinedose 1 og 2 får koronasykdom (mer enn 3 uker etter første vaksinedose), vil du få forbigående rød kontrollside som nevnt under. Deretter regnes du som fullvaksinert, og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønn kontrollside*. Det kan likevel komme forbigående rød kontrollside som beskrives under. Infeksjon med covid-19 må dokumenteres med registrerte prøveresultater. Det skal være enten PCR (eller tilsvarende laboratoriemetode) eller antigen hurtigtest.
 • Dersom du har fått 2 av 2 doser vaksine, vil du få grønn kontrollside når det er gått 1 uke etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som fullvaksinert og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønn kontrollside*. Det kan likevel komme forbigående rød kontrollside, som beskrives under. For å telle som to separate doser må det ha gått tilstrekkelig tid mellom dosene, som oppfyller minstekravet for vaksinetypen.Kombinasjoner av doser fra ulike produsenter godkjennes dersom det har gått tilstrekkelig tid mellom dosene til å tilfredsstille minstekravet for den første vaksinetypen du fikk. 
 • Dersom du kun skal ha 1 dose vaksine fordi du har hatt koronasykdom mer enn 3 uker før vaksinasjon, vil du få grønn kontrollside når det er gått 1 uke etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som fullvaksinert og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønn kontrollside. Det kan likevel komme forbigående rød kontrollside, som beskrives under. Koronasykdom må være dokumentert med registrerte prøveresultater. Det kan være PCR (eller en tilsvarende laboratoriemetode), antigen hurtigtest, eller med antistofftest utført ved mikrobiologisk laboratorium. Antistofftest må tas senest dagen før vaksinasjon.
 • Dersom du kun skal ha 1 dose vaksine fordi vaksinetypen du har fått bare krever én dose, vil du få grønn kontrollside når det er gått 3 uker etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som fullvaksinert og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønn kontrollside. Det kan likevel komme forbigående rød kontrollside, som beskrives under.

Dette gir forbigående rød kontrollside:

 • Hvis du tester positivt etter vaksinasjon, vil du få forbigående rød kontrollside i 10 dager.
 • Hvis du har fått din første vaksinedose for mindre enn 3 uker siden.
 • Hvis det går mer enn 14 uker mellom første og andre vaksinedose vil du få rød kontrollside frem til 7 dager etter andre dose.

Dette gir rød kontrollside:

 • Hvis du har fått dosene tettere enn minimumsintervallet vil de stå registrert som 1 av 2 doser, og du vil få rød kontrollside 14 uker etter siste vaksinasjon.
 • Hvis dokumentasjon om koronasykdom i forkant av vaksinasjonen mangler i MSIS vil systemet ikke registrere deg som fullvaksinert etter en dose, og du vil få rød kontrollside 14 uker etter vaksinasjonen.
 • Hvis opplysningene som er registrert om din vaksinasjon er feil slik at kontrolløsningenikke fanger opp at du oppfyller kravene til grønn kontrollside. 
 • Hvis du ikke er vaksinert og heller ikke oppfyller kravene for grønn kontrollside knyttet til negativt prøvesvar eller immunitet etter gjennomgått koronasykdom.
   

Regler for negativt prøvesvar 

Dette gir grønn kontrollside: 

 • Negativ test gir grønn kontrollside i 24 timer fra prøven er tatt, men bare hvis du ikke har noen positive tester siste 7 dager.
 • Antigen hurtigtester kan en sjelden gang gi falskt positivt resultat. Hvis du tar en ny test med PCR innen 48 timer som er negativ, får du grønn kontrollside i 24 timer, selv om du nylig har fått en positiv antigentest.

Dette gir rød kontrollside: 

 • De første 10 dagene etter positiv test. Hvis du har flere tester, vil dagene telles fra den første positive testen.
 • Hvis man ikke har en negativ test siste 24 timer og heller ikke oppfyller kravene for grønn kontrollside knyttet til vaksinasjon eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom.
   

Regler for immunitet etter å ha hatt korona

Dette gir grønn kontrollside: 

 • Hvis du har hatt koronasykdom og dette er dokumentert med enten PCR, tilsvarende laboratorieanalyse eller antigen hurtigtest, gir det grønn kontrollside i 6 måneder fra første positive test*. Det må alltid gå minst 10 dager fra første positive test før man kan få grønn kontrollside.
 • Hvis du tester positivt på nytt de første 3 månedene etter den første positive testen, vil du allikevel ha grønn kontrollside. Det er fordi laboratorieanalysene er så følsomme at de kan påvise deler av viruset en stund etter at man ikke lenger er smittsom. Man anses som beskyttet, men vil ikke få forlenget grønn kontrollside basert på en ny test tatt de første 3 månedene etter den første.

Dette gir forbigående rød kontrollside: 

 • Hvis du tester positivt på nytt mer enn 3 måneder etter den første positive testen, vil du få rød kontrollside i 10 dager etter den siste testen. Deretter vil du få grønn kontrollside i nye 6 måneder.

Dette gir rød kontrollside: 

 • De første 10 dagene etter positiv test.
 • Hvis du ikke har testet positivt de siste 6 månedene og heller ikke oppfyller kriteriene for grønn kontrollside gjennom vaksinasjon eller negativt prøvesvar.

 

Utvidet kontrollside for internasjonal bruk

Hvert land i EU beslutter egne regler og på nettsiden Re-open EU kan du søke opp reisereglene mellom landene i EU. Her vises også smittesituasjonen i landene. Informasjonen oppdateres kontinuerlig, og er tilgjengelig på 24 språk.

Du må selv sette seg inn i de reglene som gjelder der du skal bruke sertifikatet, for eksempel reglene i land du skal reise til. Grensekontrollen i landet du skal reise inn i vil sjekke at sertifikatet inneholder det som kreves for innreise. I noen land vil det bety fullvaksinert, mens det i andre land vil være tilstrekkelig med negativ test.


Hva vises i utvidet kontrollside

Vaksiner 

 • Sertifikatet vil vise alle vaksiner mot covid-19 som er satt (eller registrert) i Norge. Disse vises som dose 1 av 1, dose 1 av 2 eller dose 2 av 2 avhengig av hvilken vaksine som er gitt, og hvor i vaksineringsforløpet man har kommet.

Immunitet etter å ha hatt koronasykdom 

 • Hvis du er beskyttet etter å ha hatt koronasykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge da du testet positivt vises.
 • Hvis du har testet positivt på nytt mer enn 3 måneder etter den første testen, vil det nye prøvesvaret vises. 
 • Resultat som er mer enn 6 måneder vil ikke lenger vises i sertifikatet. Dersom antistofftest gir grunnlag for dokumentasjon for immunitet etter gjennomgått sykdom, vil heller ikke dette vises i sertifikatet, selv om det gir grunnlag for «fullvaksinert»-status i koronasertifikatet.

Negative tester 

 • Et negativt testresultat fra PCR eller antigentest, vil vises hvis testen er tatt i løpet av siste 7 døgn, og det ikke er registrert positive testresultater i samme periode. Tidligere negative tester vil ikke vises. Merk at det vil variere fra land til land hvor lenge et negativt resultat godkjennes, og at dette som regel vil være betydelig kortere enn 7 dager.