Her kan du se dokumentene og plankart her: 

Plandokumenter for Kiwi Torget

Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker etter kunngjøring. Ev. krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må framsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. PBL §§ 15-2 og 15-3.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på tlf. 62 56 40 00 (kl. 10:00-14:00)