Illustrasjonsbilder
Illustrasjonsbilder

Hva er viktig for deg innen kultur og idrett?
Hva bør vi satse på?
Hvilke mål bør vi ha?
Hva bør vi utvikle i årene fram mot 2030?

Send inn dine ideer og innspill i skjemaet nedenfor:

Innspill til kulturplan og idrettsplan