Illustrasjonsbilde kultur og idrettsplanhøring
Illustrasjonsbilde kultur og idrettsplanhøring

Hva er viktig for deg innen kultur og idrett?
Hva bør vi satse på?
Hvilke mål bør vi ha?
Hva bør vi utvikle i årene fram mot 2030?

Send inn dine ideer og innspill i skjemaet nedenfor:

Innspill til kulturplan og idrettsplan