Rokosjøen er et viktig rekreasjonsområde for Løten kommunes innbyggere og andre, og det har lenge vært behov for en offentlig tilrettelagt plass for utsetting av båter.

Den nye båtutsettingsplass vil være offentlig tilgjengelig og komme mange til gode, forteller ordfører Marte Larsen Tønseth


Vi håper at plassen vil øke attraktiviteten til Rokosjøen og gi et positivt bidrag til friluftsliv og rekreasjon i kommunen, legger hun til. 

Plansjef Kristin Ødegård Bryhn legger til at det er inngått avtale med grunneier om overtagelse av arealet. Plassen er nå tilrettelagt med avkjøring fra Vestre Skogbygdveg og gruset plass med betongelementer ned mot vannet. Leder for teknisk drift John Olav Løkken er glad for at det var mulig å få det på plass i starten av sommeren. Han forteller at det også blir satt opp skilt med informasjon om reglene.

Sett deg inn i forskriften for motorferdsel i området:

Bestemmelsene som gjelder for Rokosjøen er i forskrift om motorfersel i vassdrag i Løten:

  • Høyeste tillatte hastighet er 5 knop
  • Det er kun tillatt å benytte fartøyer med motorytelse på maksimalt 10 hk
  • Bruk av vannscooter er forbudt uavhengig av motorytelse og fart.
  • Det er ikke tillatt å benytte motoriserte fartøyer innenfor et belte på 100 meter fra land i området ved Haverbekkvika badeplass
  • Motorferdsel er i sin helhet forbudt innenfor grensene til Vesle Rokosjøen naturreservat.


Her kan du kjøre inn og sette båten på vannet:

Se kartlink til båtutsettingsplassen

Vi ønsker alle en god sommer og mye hygge på og ved Rokosjøen!

Ordfører Marte Larsen Tønseth og leder for teknisk drift John Olav Løkken

Ordfører Marte Larsen Tønseth og leder for teknisk drift John Olav Løkken ønsker velkommen!