Planområdet omfatter ca. 100 dekar i forlengelsen av Bergumfeltet. 

Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen inne 3 uker etter denne kunngjøring. Ev. krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må framsettes ovenfor kommunen inne 3 år fra kunngjøring, jfr. PBL §§ 15-2 og 15-3.

Se dokumentene i saken her: