Midlene som nå er gitt, er en ekstra bevilgning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gå til tiltak for lokale virksomheter som har ekstra kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning i perioden 1. mars – 30. juni 2021. Næringskontakt Berte S. Helgestad oppfordrer alle med omsetningssvikt og økte kostnader til smittevern om å søke.

Beløpet Løten får er regnet ut etter antall virksomheter og sysselsatte innen overnatting – og serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører. Disse virksomhetene blir også prioritert i tildelingen.

- Vi skulle selvfølgelig ønske vi fikk mer, men Løten har ifå bedrifter eller ansatte innenfor dette segmentet, sier Helgestad. Hun håper likevel de midlene vi har fått kommer godt med for lokale bedrifter som er ekstra rammet på grunn av pandemien.

Du kan søke på midlene via www.regionalforvaltning.no og du oppfordres til å ta kontakt med næringskontakt Helgestad for bistand i søkeprosessen. Hun treffes på telefon 99512512 (på grunn av ferie er hun lettest å treffe etter 9. august).

Dette er den tredje tildelingen i år. Løten har tidligere i år mottatt 700 687 og 363 000 kr. Disse to ordningene ble slått sammen og lyst ut og tildelt under ett.

Disse aktørene mottok da støtte:

ANNE HUD OG SPA V/KAROLINE ISABELLA HAGEN RØNNING

45 000

BAKKEN ØVRE GÅRDSMAT AS

100 000

BAKKEN ØVRE GÅRDSMAT DRIFT AS

100 000

FRISKUS FRISKLIVSENTER AS

170 000

GOTMAR RUSTAD / Løiten Brænderi Opplevelse

40 000

INDIGO TERAPI L. HAGASETH

15 000

KLIPPOTEQUET Arne Engebakken

25 000

LE'GANZ GRUPPEN AS

40 000

LØITEN LYS AS

25 000

LØTEN INTERIØR DA

30 000

LØTEN NÆRSTASJON KAFE & LANDHANDLERI AS

90 000

MONA LISA LØTEN AS

28 500

NORDVANG HUNDEPENSJONAT DRIFT MARIUS NORDHOLM

20 000

PETTER STORSVEEN

25 000

PFI INSTRUMENTS AS

35 000

ROKOSJØEN CAMPING AS

120 000

SAFARI MAX AS

10 000

STASJONSDRIFT NYBAKKEN OLSEN AS

100 000

SVEEN VESTRE INGVILL SVEEN

20 000

TV GULBRANDSEN AS

25 000