Kommunen søkte om tilskudd til utbygging i fem områder: Vestbygda, Myklegard/Østroa, Rokosjøen, Vestre Skogbygd og Østre Skogbygd.

Ordfører Marte Larsen Tønseth forteller at politikerne i Løten har bevilget totalt 11 millioner kroner til bredbåndutbygging og hun er svært glad for at Hedmark Fylkeskraft legger ytterligere 3,75 millioner i denne potten.

IKT-rådgiver Jan Gudbrandsen forteller at det har skjedd en del siden søknaden til Fylkeskraft ble sendt og at flere aktører på banen gir økt konkurranse i Løten.

- Vi vil rett etter ferien se på hvordan disse midlene, sammen med kommunens egne avsatte midler, best kan brukes for bredbåndsutbygging i Løten, sier han og lover mer informasjon og flere gledelige nyheter etter sommeren.

Gudbrandsen kan også fortelle at HomeNet har vunnet anbudet om utbygging av fiber langs Budorvegen. Dette arbeidet vil starte i høst og være ferdig neste sommer.

Jan Gudbrandsen og Marte Larsen Tønseth