Kommunalsjef May Birgit Kjeverud fikk en brå pause i ferien da Østlendingen på tirsdag kunne fortelle at Tore Ramberg, som skulle starte som rektor på Lund 2. august, ikke hadde sagt opp sin nåværende rektorstilling i Vågan kommune.

- Dette kom veldig overraskende på meg. Han signerte avtale med oss i mai og jeg snakket med ham rett før jeg gikk ut i ferie. Da var han klar til oppstart i Løten, sier Kjeverud. Etter en telefonsamtale med Ramberg i går kveld, mottok Løten kommune i dag hans oppsigelse.

- Han begrunner  dette med personlige forhold og vi kan ikke gjøre annet enn å respektere dette og ønske han lykke til, sier hun, samtidig som hun ikke legger skjul på at dette setter Løten kommune i en vanskelig situasjon kun uker før skolestart.

- Det er verken Løten eller Lund sin skyld at han ikke kommer hit, og nå er mitt fokus å få en best mulig start på skoleåret for elever, foresatte og ansatte ved Lund skole, forsikrer Kjeverud.

Allerede samme dag som oppsigelsen kom er en midlertidig løsning klar ved at assisterende rektor ved Løten ungdomsskole Kristian Øverby blir konstituert som rektor ved Lund skole fra 1. august og til ny rektor ansettes. Kjeverud starter rekrutteringsprosessen umiddelbart.

- Øverby er en dyktig person som kjenner Løtenskolen godt etter å ha vært rektor på Ådalsbruk skole og nå som assisterende rektor ved Løten ungdomsskole. Jeg vil takke han og Løten ungdomsskole for at de så velvillig stiller opp når vi uforskyldt havner i denne knipa, avslutter Kjeverud.