-Vi ønsker å gjøre det billigere for innbyggerne å få bredbåndsdekning, og tilbyr både en gunstig pris og god kapasitet med 1000 mb, forteller Timo Ruud, salgsdirektør i HomeNet.

De vant anbudskonkurransen som Løten kommune hadde ute i vår, om fiberutbygging langs Budorvegen.

-Vi gleder oss til å starte opp i Løten, og kommer til å begynne innsalget neste uke. Selve utbyggingen planlegger vi å starte på allerede i løpet av høsten, avslutter Ruud.

Ordfører Marte Larsen Tønseth gleder seg over at kommunen nå har kommet i havn med en avtale som gir enda flere løtensokninger god dekning:  
-Denne infrastrukturen er avgjørende og en del av livskvaliteten for å bo. Det øker også både standarden og verdienKart over utbyggingsområdet på boligen, slik at det er en god investering, oppfordrer hun.

Utbyggingen gjøres mulig med tilskudd fra fylkeskommunen (NKOM-midler) i tillegg til midler som kommunestyret har satt av til dette formålet.

-Vi har til sammen satt av 11 millioner kroner til bredbåndsutbygging, og det er politisk vilje til å sikre god utbygging i hele Løten. Det er målet vi jobber mot, avslutter ordfører Marte Larsen Tønseth.


Kart over området

Her kan du se hvilket område som skal bygges ut nå (trykk åpå kartet) eller følg denne linken

 

Dette er HomeNet

HomeNet tilbyr fiberbredbånd, ADSL og VDSL til over 90.000 privatkunder i Norge. HomeNet er en heleid merkevare av GlobalConnect, som har 84.000 kilometer fibernettverk og 27.000 kvadratmeter datasenter i Norden.

"Siden vi eier vårt eget nett kan vi utfordre alle på hastighet og tjenestetilbud. Vi kan tilby våre kunder høy grad av valgfrihet. Hos oss velger du internetthastighet selv – om du vil ha TV eller ikke, vi har flere partnere du kan velge mellom."

Prisen for å etablere fiber med HomeNet er per i dag kr. 1 900,-
HomeNet vil besøke husstander i området fra mandag i uke 34.

Her kan du lese mer om HomeNet sin utbygging i Løten
​​​​​​​

Avtale om fiberutbygging langs Budorvegen er inngått

Fra venstre: Ordfører Marte Larsen Tønseth, Timo Ruud og Asgeir Tostensen fra HomeNet, Kristin Ø. Bryhn (plansjef), Jan Gudbrandsen (IKT-rådgiver) og Tore Edvardsen (stabssjef)