-Det er utrolig godt å ha kommet i gang i de nye lokalene, forteller Iren Skyltbekk og Ingrid Bjørnstad. De er henholdsvis virksomhetsleder og ass. virksomhetsleder i den flunkende nye barnehagen, og har nå lagt bak seg en lang planleggingsperiode, flytting ut og inn av midlertidige lokaler, sammenkobling av ressurser, ansatte og utstyr fra Ryli ogIngrid Bjørnstad og Iren Skyltbekk Skøienhagan.

- Vi synes vi har fått det veldig fint her, og det virker som både barn og ansatte har funnet seg godt til rette allerede, forteller Iren. Vi hadde innkjøring med de «gamle» barna som har gått i Ryli og Skøienhagan forrige uke, hvor vi bad foreldrene være her en stund slik at de blir kjent med barnehagen, de ansatte og andre foreldre også. Det tror jeg også bidrar til en god start for alle.

Planlegges åpen dag

Nå gleder vi oss bare til fortsettelsen! Det er planer om en åpen dag her, men det må vi avvente litt pga korona-situasjonen.

I mellomtiden kan man jo ta en titt på disse bildene: