Barn som bor med smittede eller har hatt annen liknende tett kontakt med smittet (for eksempel bestevenner, overnattingsbesøkende) må fortsatt være i karantene.

Ordningen med selvtesting er frivillig. De som ikke ønsker, eller ikke får til å utføre testen hjemme, vil kunne få teste seg på teststasjonen.

Dersom testregimet ikke følges, må barnet gjennomføre ordinær karantene.

Hvis det oppstår større utbrudd, kan kommunen gjøre målrettede tiltak.

Se også denne bruksanvisningen for selvtesting (pdf)​​​​​​​


Barnehagebarn

Ved smitte i barnehage, vil foreldre/foresatte til alle nærkontakter få nærmere informasjon. Barnehagebarn vil få tilbud om første hurtigtest på teststasjonen og nærmere informasjon om videre selvtesting/oppfølging deretter.

Barn i barnehage skal ta to tester.

Slik tas hjemmestest på barn: 

 

Skolebarn

Hvis det oppstår smitte ved skole, vil foreldre/foresatte til alle nærkontakter få informasjon om utdeling av tester, hvordan testen utføres, når testene skal tas og hvordan de skal forholde seg i testperioden.  

Barn i barneskole skal ta to tester, mens elever på ungdomstrinnet skal ta to til tre tester over en femdagers periode.

Slik tar eldre barn og ungdom hjemmetest selv:

 

Se også denne bruksanvisningen for selvtesting (pdf)


Utstyr for å ta selvtest hjemme

For å gjennomføre testopplegget, vil foreldre og foresatte få tildelt testutstyr fra kommunen. De vil også få informasjon om hvordan selvtesten skal tas og hvordan de skal forholde seg i testperioden. Det er en forutsetning at foreldrene er til stede og utfører testen sammen med barnet.

Foreldre som ikke ønsker, eller ikke får til, å utføre testen hjemme, vil få tilbud om bistand. Dersom testene ikke gjennomføres, må ordinær smittekarantene gjennomføres.


Videre oppfølging

Oppfølging videre vil være avhengig av testresultatet. Ved positiv test kontaktes smittesporingsteamet, som da følger opp den enkelte. Ved negativ test trenger ikke foreldre og foresatte foreta seg noe, og eleven kan gå i barnehage eller på skolen som vanlig. Dersom barnet får symptomer, må det holdes hjemme og smittesporingsteamet kontaktes for rådgivning og oppmelding til prioritert test på teststasjonen.


Informasjon direkte til dem som skal bruke selvtest

Foreldre og foresatte til barn som kan testes i stedet for å gå i karantene, vil få direkte beskjed fra rektor, barnehagestyrer, lagleder eller liknende. 

Her hentes selvtester (hentes kun av de som har fått beskjed om at de skal testes): 

  • Foreldre/foresatte til barnehagebarn får utdelt selvtest på teststasjonen, hvor den første testen skal tas.
  • Kommuneshuset Tingberg mandag-fredag, mellom kl 16.00 og 18.00, lørdag-søndag kl 11-13 (disse åpningstidene er kun når det er meldt behov fra smittesporingsteamet, altså hvis det er klasser eller grupper som skal testes). 

Smittesporingen i Hamarregionen kan nås på tlf 40 40 57 56, kl 09.00-20.00 alle dager.