Alle nærkontakter til disse er varslet. Hamarregionen er nå tilbake til nasjonale regler hvor barn og unge under 18 år følger retningslinjene for testing som alternativ til karantene. Elever som defineres som nærkontakter, og som ikke er i husstand eller tilsvarende nære til de smittede, testes med hurtigtest hjemme to eller tre ganger i løpet av de neste dagene. Så lenge de har negative tester kan de fortsette å gå på skole og fritidsaktiviteter. De som ikke ønsker å teste seg hjemme kan gjøre dette ved teststasjonen i Ottestad.  

Ukjent smitteveg
Det er foreløpig ikke kjent hvordan utbruddet startet. Dette bekymrer kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes noe.

- Siden vi ikke klarer å spore hvor smitten kommer fra, kan det være at det er flere tilfeller som vi ikke har avdekket enda, sier hun og oppfordrer alle til å ha lav terskel for å teste seg selv ved milde symptomer.

- Ikke tenk at det sikkert bare er en vanlig forkjølelse, men ta en test for å være sikker, sier hun. Det er også viktig å understreke at de som har symptomer som kan gi mistanke om covid-19 må holde seg hjemme og teste seg på teststasjonen. En selvtest hjemme vil da ikke være nøyaktig nok.  

Hjemmeskole
Løten ungdomsskole går fra grønt til gult nivå fra mandag morgen. Lærere og elever er godt kjent med hva dette innebærer og i korte trekk betyr dette mindre grupper og færre treffpunkter på tvers av kohorter.

Rektor Kjell Arne Østvold ved Løten ungdomsskole forteller at det søndag kveld ble besluttet å ha hjemmeskole for alle trinn på mandag. Dette er for å få mer oversikt over situasjonen og gi alle elevene mulighet til å ta hurtigtest. Foreldrene vil få nærmere informasjon fra skolen om resten av uka.