Den eksisterende brua over Svartelva ved Klevfos er stengt av sikkerhetsmessige grunner.

- Å sette i stand brua henger sammen med utbedringer av demningen og er svært kostbart. Vi har på ingen måte skrinlagt dette, men dette vil ta tid å realisere, sier leder på Klevfos industrimuseum Jarl Holstad. Han er derfor veldig glad for mulighetene til å bygge en mindre gangbru over Svartelva litt nærmere fabrikkbygningen.

HHT står for byggingen av ny bru. De har lang erfaring i bygging av bruer på dugnad, blant annet fra Ilsengstiene og på Lageråarunden. Nå vil de samme dugnadskara bidra med sin tekniske og praktiske erfaring, ledet an av Hans Kroglund og Lars Lien.

-  Vi i Hamar og Hedemarken Turistforening gleder oss til å få til denne tilretteleggingen nå i løpet av september slik at turfolket igjen kan gå trygt over til den andre kanten av Svartelva og derfra på merkete stier eller fritt i terrenget, sier leder Margrete Ruud Skjeseth.


Utvikling av området rundt Klevfos

Kultursjef i Løten kommune, Bente Hagen, forteller at bru er en del av en større plan om å utvikle området rundt Klevfos, og at eksterne Munch-midler gjør dette mulig.

- Gjennom det nasjonale nettverket av Munch-steder og prosjektet «Munch – den nordlige ruten» har vi mottatt totalt 500.000 kr som skal gå til produktutvikling og «grønne opplevelser», sier hun. Kommunen har sammen med Klevfos og Hamarregionen reiseliv og utvikling (HRU) lagd en plan for bruk av pengene som i tillegg til bru også inkluderer en ny Munch-sti mellom museet og fødestedet Engelaug.

- Rundt Klevfos er det flotte turstier som i dag mangler en mulighet for å knytte de historiske stiene sammen. Med en bru økes muligheten for ferdsel på tvers av stiene, sier reiselivssjef Kari Uglem.

- Munchsenteret og Munchs fødested er et interessant besøkssted for turister og lokalbefolkningen. Bru over Svartelva er første del av planen for å utvikle tilbudet på Klevfos og innen neste sommersesong vil vi lansere flere tiltak finansiert av disse pengene, sier hun.

Se bilder av brua og byggingen av den her: