Helén Ødegaard (58) har lang erfaring fra ulike stillinger i oppvekstsektoren, både innen barnehage og skole.
Hun har jobbet i Løten tidligere, som styrer i Skøienhagan barnehage da barnehagen var under Løiten Almenning.Helen Ødegaard

Det var totalt 19 søkere på stillingen, hvorav 2 trakk sin søknad etter fristen.


Fornøyd med ansettelsen

Kommunalsjef for Oppvekst, May Birgit Kjeverud er fornøyd med at det var mange godt kvalifiserte søkere til stillingen. Hun får nå med seg en oppvekstrådgiver med rett bakgrunn for mange av de utviklingsoppgavene oppvekstfeltet står foran. 

Jeg er veldig glad for å ha fått på plass en person med så bred kompetanse innen oppvekstfeltet, og ser fram til et spennende og berikende samarbeid sammen med henne. 
-May Birgit Kjeverud, kommunalsjef oppvekst-

Helén Ødegård forteller at det blir spennende å komme tilbake til Løten kommune. 

Dette er noen av oppgavene som ligger til stillingen:

Rådgiver Oppvekst vil jobbe tett sammen med kommunalsjef, og har også en støttefunksjon direkte til denne. I tillegg vil rådgiveren i mange sammenhenger være Løten kommunes representant i regionale og interkommunale samarbeid. Hun vil også lede ulike nettverk i kommunen. 

Å planlegge, initiere, koordinere og følge opp kvalitets- og utviklingsarbeid i sektoren er også en del av arbeidsoppgavene, samt å følge opp og gi støtte til enhetenes drift.

Vi ønsker henne velkommen til Løten kommune!