- Det ble en svært nyttig ledersamling på Ilsetra, fortellerkommunalsjef May Birgit Kjeverud. Med seg hadde hun Tore Skandsen fra SePu (Senter for praksisrettet utdanningsforskning) til å lede det faglige opplegget.

Utviklingsarbeid står på agendaen innen oppvekstfeltet av flere grunner. Løten er plukket ut som deltaker i en treårig oppfølgingsordning med SePu. Målet er bedre læringsutbytte og læringsmiljø i Løten-skolen.

I tillegg skal hele Løten kommune gjennom en virksomhetsgjennomgang hvor alle virksomheter og tjenester blir gjennomgått med tanke på forbedring og utvikling. Målet med dette er at aktivitetsnivået skal være tilpasset de økonomiske ressursene.

Ett felles team

- Å jobbe med utvikling krever både god kommunikasjon og felles faglig tilnærming. Vi er ett lag, ett team, som skal jobbe sammen helhetlig for ungene i Løten, sier Kjeverud.

Denne gangen var skole temaet, mens neste samling også inkluderer barnehagelederne. Slike samlinger er spesielt viktig nå som det er flere nyansatte innen oppvekst, og med på samlingen var også nyansatt rektor ved Lund skole, Anders Nybakken, og oppvekstrådgiver Helen Ødegaard. Begge disse starter i jobben den 18. oktober.

Kommunalsjefen legger ikke skjul på at det blir en travel høst, men er glad for å få være med å lede dette arbeidet sammen med flere dyktige ansatte:
- Det er en positiv gjeng som fungerer bra sammen både faglig og sosialt, så jeg gleder meg til det videre arbeidet!

Se mer her:


Hva er oppfølgingsordningen?

SePu (Senter for praksisrettet utdanningsforskning) er involvert i oppfølgingsordningen med ressurser og kompetanse om skoleutvikling. Oppfølgingsordningen er en ordning over 3 år med følgende mål:
• Påvirke sentrale områder innen læringsutbytte og læringsmiljø for eleven i en positiv retning • Støtte og hjelpe kommunen i eget kvalitetsutviklingsarbeid
• Støtte kommunen med kapasitet og kompetanse slik vi skal bli enda bedre i å lede eget kompetanseutviklingsarbeid.

 


Virksomhetsgjennomgang

Løten for barn og unge er et av områdene innen virksomhetsgjennomgangen som Løten kommune skal i gang med. Herer det blant annet fokus på samhandling i oppvekstsektoren, helhetlig økonomisk gjennomgang av Løten-skolen, inkludert skolestruktur, og tiltak for å styrke skolelederrollen.


Skolelederne samlet på Ilsetra 
(På bildet ser du fra venstre: Helen Ødegaard, Tore Skandsen, May Birgit Kjeverud, Monica Thorsen Brendlien, Kjell Arne Østvold, Arild Pytte Solum, Anders Nybakken, Anne Berit Nomerstad, Kristian Øverby, Tonje Mikkelsen, Nina Aasen og Barane Amin Kesmaei foran).