Nå er mange av disse planene ferdig spikret, og det er ikke lenge før noen av dem skal settes ut i livet.


Vann og avløpsledninger skal skiftes ut

Men aller først: Det som skal bygges oppå bakken er ofte avhengig av det som er under bakken; nemlig solide vann-John Olav Løkken og avløpsledninger med god kapasitet.
– Det er behov for å skifte ut og bygge om en del av de eksisterende vann- og avløpsledningene, forteller John Olav Løkken, som er leder for teknisk drift. Og vi skal skifte ut disse både nord og sør for krysset i Brenneriroa –det vil si langs Budorvegen og Brennerivegen. Vi starter med sistnevnte veg. 


Ønsker ikke å stenge vegen

Vi ønsker ikke å stenge vegene for gjennomkjøring og adkomst til boligene. Derfor legger vi til rette for at både myke trafikanter og kjøretøy kan passere i Brennerivegen. Vi håper det vil bidra til at beboere og besøkende vil oppleve god adkomst til tross for ulempene med gravearbeidet.  


Når skjer det?

Løten kommune ønsker å få gjennomført dette så snart som mulig, men på grunn av høy byggeaktivitet i regionen erPlansjef Kristin Ødegård Bryhn det stor rift på anleggstjenester. Vi kan derfor ikke si akkurat når det vil skje, men vi sender ut en sms til de som bor eller driver næring langs Brennerivegen før vi starter opp. Vi legger også ut info på nettsidene og Facebook i forkant. Så følg med!

Det planlegges for å bygge gang- og sykkelveg langs Brennerivegen der vann- og avløpsledningene nå legges. Gang- og sykkelvegen er en del av reguleringsplanen for Heggedal (boligområde), hvor planen nylig ble vedtatt av komunestyret. 

Plansjef Kristin Ødegård Bryhn forteller at det også blir et informasjonsmøte etter hvert, hvor det er mulig å få oversikt over flere ting som skjer i området. Vi kommer tilbake med invitasjon til dette litt senere.  

 

Kart over bygging vann og avløp Brennerivegen

Kart over bygging vann og avløpsledninger i Brennerivegen.