Kvelden ble markert med bevertning, underholdning og taler på Kilde Gjestgiveri. Ordfører Marte Larsen Tønseth ogFrank Hauge og Marte Larsen Tønseth kommunedirektør Frank Hauge delte ut erkjentlighetsgaver til de som har vært fast ansatt i 15, 25, 30 og 40 år. 

Løten kommune verdsetter sine medarbeidere. Noen har valgt å vie hele arbeidslivet sitt til kommunen, og har opparbeidet seg en kompetanse av stor verdi for arbeidsgiver. Vi vil gjerne hedre medarbeidere som har utvist lang og tro tjeneste

Disse ble hedret denne kvelden:

Fast ansatte i 15 år

Ingunn Palerud, Randi Løvås, Stine Aaseth, John Morten Jølstadengen, Grete Solvor M. Solbakken, Rune Reinfjord, Anne Kristin Knudsen, Kjersti Johnson Langseth, Geir Johansen og Åse Engemoen.
Anne Mette Østgård, Anne Besseby Oppegård, Erna Sveen Østberg og Frode Vangli var ikke tilstede denne kvelden. Erkjentlighetsgaven er glasskunst fra Glassdesign i Løten.

Fast ansatte i 15 år. Klikk for større bilde

 

Fast ansatte i 25 år

Brita Heiberg Skjærbekk, Anna Lena Aas, Wenche S. Cae og Kirsten Myhre. Kjell Ove Brustad var ikke tilstede denne kvelden. Erkjentlighetsgaven er klokke eller universal presentkort.

Ansatte i 25 år


Fast ansatte i 30 år

Gunn Toril Larsen, Rita Kaspersen, Jan Olav Øverby, Ragnhild Bekk, Agnete Tollan, Gunn Slettvold og Ann Kristin Palerud. Eva Kristina Sundblom og Svanhild Bysveen var ikke tilstede denne kvelden. Erkjentlighetsgaven er Medaljen for lang og tro tjeneste fra Norges Vel. 

Ansatte 30 år


Fast ansatte i 40 år

Tove Granerud og Stein Andreas Øverby. Erkjentlighetsgaven er et Universal presentkort og blomster.  

Ansatte 40 år


Underholdning

Torill Beate Nilsen underholdt med fine sanger, akkompagnert av Jon Konrad Strøm. Tusen takk for den fine stemningen dere skapte! <3

Torill Beate Nilsen underholdt denne kvelden  

Gavene

Gavene består av glasskunst, Universal presentkort, Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. 

Gaver