En planlagt forhåndssamtale innebærer at pasient og/eller pårørende inviteres til å snakke om pasientens nære fremtid, fremtidig helsehjelp og livets sluttfase.

En forhåndssamtale legger vekt på pasientens medbestemmelse og autonomi, og å skape tillit mellom pasient og helsepersonell. I tillegg gir det helsepersonell et godt grunnlag for beslutninger og gode prosesser videre.

En forhåndssamtale er en samtale om hva som er viktig for deg nå og i fremtiden. En samtale med fokus på omsorg og behandling.

For hvem?

  • Eldre eller pasienter uavhengig av alder, som lever med alvorlige livsbegrensende diagnoser.
  • Det er spesielt viktig at pasienter som opplever forverring av sin helsetilstand, og pasienter som står i fare for å miste sin samtykkekompetanse får tilbud om Forhåndssamtale. Det er også en mulighet til å medvirke ved beslutninger, mens du fortsatt kan. 
  • Alle pasienter som ønsker det 

Ønsker kan også endres og derfor er det ofte aktuelt med flere samtaler. Hvis du kommer i en situasjon der du ikke lenger kan formidle dine tanker er det viktig at vi kjenner til dine ønsker.

Du kan selv be om en forhåndssamtale

Forhåndssamtaler gjennomføres med helsepersonell som kjenner deg. 
Ta kontakt og be om en forhåndssamtale via helsetunet på tlf. 62 56 41 01.

Kontaktpersoner:
Ann Kristin Engen og Silje Kristoffersen (helsetunet)
Marte Norstad Opsahl, Torill Enberget og Hilde Haugen Fjæstad (hjemmesykepleien)
Lone Leidland og Helene Gjerrestad (tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne)
Laila Jenssveen (fagutviklingssykepleier) 


Bakgrunn for tilbudet

Løten kommune har opprettet dette tilbudet for å sikre at pasienter, uavhengig av alder, som lever med alvorlige livsbegrensende diagnoser får tilbud om samtaler om trygghet, verdighet, mestring av hverdagen, egen helse og døden. Vi er en del av reformen «Leve hele livet», og som en del av dette er vi med i et prosjekt om Forhåndssamtaler.

For Løten kommune er det viktig med trygghet og verdighet i alle livets faser.

Illustrasjonsbilde av hender som holder (Ricardofoto)