– Vi anbefaler å innføre gult nivå i skoler og barnehager for å redusere antall nærkontakter, og derved begrense smittespredningspotensialet, sier kommuneoverlege Einar Sannerud Stødle. - Dette vil samtidig redusere sjansen for at mange barn og unge må settes i karantene. Vi ønsker å unngå at barna må være hjemme istedenfor på skolen og i barnehage, sier Stødle.

Kommuneoverlegen er tydelig på at det er helheten av tiltak som er avgjørende for å begrense smittespredningen. – Tidligere i høst, når vi hadde et åpent samfunn, var ikke trafikklysmodellen hensiktsmessig fordi vi møttes på kryss og tvers utenfor skoler og barnehager. Nå er det igjen satt inn kontaktreduserende tiltak også utenfor skoler og barnehage, og da er trafikklysmodellen et godt verktøy.

– Det å gi barn og unge en så normal hverdag som mulig, har vært svært viktig for oss under hele pandemien, understreker kommuneoverlegen. - Gult nivå gjør at elevene har mindre kontakt på tvers av klasser, og at barn i barnehagene deles inn i mindre grupper. Gult nivå er et lite inngripende tiltak som vil redusere antallet nærkontakter hvert barn har, sier Sannerud Stødle.

Tiltak vil være ulikt fra skole til skole og også mellom barnehagene, og foresatte får nødvendig informasjon fra sin skole og barnehage.

Illustrasjonsbilde skole og barnehage (Foto: Jonas J. Tomter)