For oss har det høy prioritet å opprettholde aktivitet og gode opplevelser for pasientene! (virksomhetsleder Kristin Lindberget)

Vi går inn i en førjulstid med både forskriftsfestede tiltak og nasjonale anbefalinger med mål om å få ned belastningen for helse- og omsorgstjenesten og å forsinke/bremse spredningen av coronavirus.

Ved Løten Helsetun etterleves disse på følgende måte fram til 7. januar 2022 :

For besøkende

 • Besøksprotokoll føres som tidligere; alle besøkende skriver seg inn i besøksprotokoll som ligger ved inngangsdøren. Dette for at vi lett skal kunne spore ved et eventuelt smitteutbrudd. Se nærmere info på hjemmesidene til Løten helsetun her.
 • Alle besøkende må bruke munnbind.
 • Besøkende går rett til rommet, og unngår å oppholde seg i fellesarealer.
 • Maks to besøkende inne på rommet.

Det gjøres individuelle vurderinger med tanke på alvorlig syke og mennesker i terminalfase.


For ansatte

 • Personalet bruker munnbind hele dagen (skiftes etter 4 timer).
 • 1 meter avstand til andre der det er mulig.
 • Møter avholdes fortrinnsvis digitalt.
 • Der møter må gjennomføres fysisk må 2 meter avstand overholdes, med bruk av munnbind og rengjøring av kontaktflater av møtearrangør.
 • Vi gjeninnfører avdelingsvise garderober. Ansatte ved kjøkken, renhold og post 3 benytter hovedgarderoben.
 • Personalet kan handle i kantina.


Servering

 • Det legges til rette for at forskriftsfestede tiltak for serveringssteder etterleves: mindre antall bord, to stoler per bord.
 • Munnbind bæres til man har satt seg.
 • Bord og stoler rengjøres mellom hver gjest.

Døra mellom Løten Helsetun og Boenheten holdes stengt i perioden.


Arrangement

Det har høy prioritet opprettholde aktivitet og gode opplevelser for pasientene. Dette gjøres avdelingsvis.

Planlagt førjulsarrangement i kantina gjennomføres med plassering i avdelingsvise kohorter og uten servering. Alle arrangement gjennomføres med Løten Helsetun som ansvarlig arrangør. Registrering av oppmøte.

Utendørsarrangement begrenses til en dag, den 15. desember, og er kun for Helsetunets pasienter.


Her kan du se bilder fra førjulsdagen på helsetunet: 

Klikk på Facebook-ikonet for å gå til innlegget og se alle bildene.