Dette skjemaet er gjort tilgjengelig på kommunenes hjemmesider.

Etter registrering vil man motta informasjon om hvordan en selv og nærkontaktene skal forholde seg. 

- Personer som ikke er fortrolige med å benytte digital rapportering via selvregistreringsløsningen, kan fortsatt melde fra om positiv test til smittesporingsteamet per telefon, sier kommuneoverlege Einar S. Stødle. 

Telefonnummer 404 05 756, alle dager kl. 09–20.

Viktig å effektivisere

Regionen har de siste dagene hatt rekordmange daglige smittetilfeller, og forventer en fortsatt økning i tiden fremover. Smittesporing i en slik situasjon er krevende, og denne digitale løsningen har kommet på plass for å effektivisere smittesporingsarbeidet.

- TISK (Testing og smittesporing) er en av grunnstenene i pandemiarbeidet, og helt sentralt for at vi skal ha kontroll på pandemien. Digital selvregistrering vil være et viktig og ressursbesparende tiltak for at smittesporingen fortsatt skal kunne holde tritt med smitteutviklingen, også ved ytterligere stigning i smittetall, sier Einar S. Stødle.

Vi håper og tror at befolkningen også vil oppleve dette som et positivt tilbud, da dette vil kunne spare mange for venting i telefonkø og lange telefonsamtaler. Et nettbasert supplement vil også bedre telefon-tilbudet for de som av ulike grunner ikke kan benytte et slik digitalt verktøy. 

Gå også gjerne inn via denne qr-koden for å komme rett til registreringen:

(Hold kamera over koden)

Gå også inn via qr-koden om du vil (hold kamera over bildet)