Det du skal betale årlig blir fordelt på årets 12 måneder, men i januar kommer den årlige avregningen på fjorårets vannforbruk i tillegg. Januar-regningen kan dermed bli litt høyere eller lavere avhengig av om husstanden har brukt mer eller mindre vann enn det som ble estimert og betalt i 2021.

Årets første faktura er derfor ikke lik de resterende 11 fakturaene i året, på grunn av avregning på vannforbruket som kommer sammen med kommnunale avgifter i januar.   

Vi minner om at på Min side kan du se dine fakturaer og annen informasjon knyttet til eiendom og ditt forhold til kommunen.

Faktura på kommunale avgifter inneholder disse tjenestene:

Se prisene ved å klikke på linken til den enkelte tjenesten

Barnehage- og SFO-regning fortsetter som før med månedlig faktura, men for halv måned i juli og halv måned i august.

Her kan du se kommunale eiendomsavgifter for 2022

Se oversikt over alle betalingssatser her


​​​​​​​Efaktura, Avtalegiro, Digipost, Vipps eller papir?

Vi sender ut fakturaene på samme måte som tidligere ut ifra hvilken betalingsløsning du har valgt, og i denne rekkefølgen: 

1: Efaktura
2. Avtalegiro 
3. Hvis de ikke har noe av dette, går det til digital postboks (digipost) om du har det
4. Hvis du ikke har noen av løsningene over, men Vipps får du regningen dit hvis du har satt på denne funksjonen i dine vipps-innstillinger.
5. Hvis du ikke har noen av de andre funksjonene, får du faktura i posten. Da må du legge inn kid-nummer og kontonummer selv når du skal betale regningen.

Skatteseddel for eiendomsskatt

Årets første faktura er også skatteseddel for eiendomsskatt. Dette gjelder for eiendommer der taksten er uforandret fra 2021. Eiendommer der det har skjedd endringer i form av nybygg, påbygg mv. som har blitt ferdigstilt i løpet av 2021 vil få tilsendt skatteseddel i eget brev. Eiendomsskatten faktureres da på gjenstående terminer i 2022.

På forsiden angir fakturaen grunnlaget for eiendomsskatt, skattesats i promille, årlig skattebeløp og terminbeløp for din eiendom. Eiendomsskattetakst er også spesifisert på fakturaen. Skattepromillen er uforandret fra 2021, og er på 3,3 promille.

Hvis du mener at eiendomsskattetaksten for din eiendom er beregnet feil, kan denne påklages. Klagefristen er 25. mars 2022 for alle som har fått eiendomsskatten spesifisert på årets første faktura.
Mer informasjon om eiendomsskatt finner på våre nettsider her. 

Har du spørsmål om din faktura?

Ta kontakt angående de forskjellige tjenestene her: 

Avdeling/Tjeneste

E-post

Telefon

Renovasjon (Sirkula IKS)

(restavfall, papir, beholder/ dunkstørrelse)

post@sirkula.no

62 54 37 00

Feiing (Hedmarken brannvesen)

(feiegebyr, tilsyn piper)

postmottak@hedmarken-brannvesen.no

40 00 79 99

Eiendomsskatt

eiendomsskatt@loten.kommune.no 

47 03 80 28

Vann og kloakk

(målere, abonnement, forbruk, forskudd)

post@loten.kommune.no

41 52 52 84

Private avløpsanlegg

(tømming av tette tanker, septiktank med eller uten wc, minirenseanlegg)

post@loten.kommune.no

41 52 52 84

Økonomi

(betaling, utsettelse, oppdeling av faktura)

ki@loten.kommune.no

41 31 32 82