Barn som oppfyller vilkårene for vaksine må få med seg et skriv fra barnas fastlege eller behandlende barnelege. Foresatte som har dette brevet kan bestille time til vaksinasjon av barnet. De blir ikke meldt til vaksinasjon av fastlege eller barnelege. 

Slik bestiller du time:

Ring vaksineteamet på tlf. 40 40 31 01 eller send epost til vaksine@loten.kommune.no

Vaksinering skjer på Tingberg vaksinestasjon (åpen torsdager).
 

Barnevaksinering (Adobe Stock)