Feiing og tilsyn utføres av Hedmarken Brannvesen. Har du spørsmål rundt dette, kontakt dem på tlf. 40 00 79 99 eller epost: postmottak@hedmarken-brannvesen.no

min side kan du se når neste feiing og tilsyn for din eiendom er planlagt.
 


Feieavgift - inkludert ett tilsyn hvert år: 


2022

Gebyr boligtilsyn * 

330

Årlig feiing - pr. pipeløp**

660

Feiing hvert andre (2.) år - pr. pipeløp **

330

Feiing hvert fjerde (4.) år - pr. pipeløp **

165

Feiing hvert 6. år - pr. pipeløp **

110

Feiing hvert 8. år - per pipeløp ** Faktureres etterskuddsvis

83

* Fritatt for mva
** Mva kommer i tillegg

 


Feieavgift fritidsboliger og tilsynsgebyr fritidsbolig


2022

Gebyr tilsyn fritidsbolig*

83

Feieavgift fritidsbolig hvert 8. år **

33

Tilsyn feiing hvert 8. år. Faktureres etterskuddsvis.
*Fritatt for mva
**Mva kommer i tillegg