21. mars startet arbeidene med ny adkomst til Løten sentrum. Det skal bygges ny bru over Vingerjessa og rundkjøring i Veenskrysset. I tillegg skal vann- og avløpsnettet i området fornyes, og støyskjermen langs Kongsvegen sør for Løten sentrum skiftes ut med en ny.

Dronebilde av hvordan Veenskrysset ser ut i dag (Statens Vegvesen)

Slik ser Veenskrysset ut i dag (Bilde: Statens Vegvesen)

Omkjøring via Ådalsbruk eller Ånestad

-I forbindelse med arbeidene må gamle rv. 3 Kongsvegen, Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og Kirkevegen mot Brenneriroa stenges for trafikk. Vegene vil da være stengt for trafikk i tidsrommet 21. mars til 14. oktober. Vi jobber imidlertid for å kunne åpne deler av vegnettet så snart det er ferdigstilt.

Gang- og sykkelvegen mellom Brenneriroa og Løten sentrum over Veenshøgda vil være åpen i hele byggeperioden. I Veensbakken blir gang og sykkelvegen midlertidig omlagt. Vær obs på endret trasé og anleggsvirksomhet, sier prosjektleder Arne Meland i Statens vegvesen.

Anbefalt omkjøring for biltrafikk er via Ådalsbruk fra sør og vest, via Ånestad fra nord og øst.


Kart som viser omkjøringsvegene:

Se også Statens Vegvesens oversikt over trafikkmeldinger i kartet

Kart som viser omkjøringsvegene (Statens Vegvesen)

Gamle rv. 3 Kongsvegen, Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og Kirkevegen mot Brenneriroa må stenges for all trafikk i perioden 21. mars til 14. oktober


Løten kommune og Statens vegvesen samkjører arbeiderDobloug Entreprenør AS har planert riggplassen, og er snart klare til å starte bygging av ny bru over Vingerjessa. Formann Bjørn Olav Engh og prosjektleder Karl Magnus Dobloug, Dobloug Entreprenør, prosjektleder Arne Meland og byggeleder Brede Løvlien, Statens vegvesen (Foto: Martine Engen, Dobloug Entreprenør)

M. Dobloug AS er engasjert av Løten kommune for å legge ny vannledning i Veensbakken. Ledningstraséen krysser gamle riksveg 3 Kongsvegen og Kirkevegen. Disse arbeidene samkjøres med Statens vegvesens bygging av ny bru i Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og ny rundkjøring i Veenskrysset.

Ny støyskjerm og støttemur mot bebyggelsen i Venslivegen inngår også i entreprisen. Dobloug Entreprenør AS er engasjer av Statens vegvesen for disse arbeidene.

(Bildet til høyre: Dobloug Entreprenør AS har planert riggplassen, og er snart klare til å starte bygging av ny bru over Vingerjessa. Formann Bjørn Olav Engh og prosjektleder Karl Magnus Dobloug, Dobloug Entreprenør, prosjektleder Arne Meland og byggeleder Brede Løvlien, Statens vegvesen. Foto: Martine Engen, Dobloug Entreprenør).

For å få gjennomført arbeidene på en sikker og effektiv måte, er det nødvendig å stenge vegene gjennom anleggsområdet. Vi beklager ulempene dette medfører for trafikanter og beboere, og ber alle følge skiltingen og kjøre hensynsfullt, sier byggeleder Brede Løvlien i Statens vegvesen. 

Kontaktinfo

Vegprosjektet (Statens Vegvesen):
Brede Løvlien, byggeleder 
tlf. 912 47 433, e-post: brede.lovlien@vegvesen.no

Vann- og avløpsprosjektet (Løten kommune): 
Knut Jørgen Arnseth, byggeleder
tlf. 970 52 152, e-post: kja@mdobloug.no

 

Her ser du kartillustrasjon av hvordan krysset skal bli: 

Kartillustrasjon (Statens Vegvesen)Kartillustrasjon (Statens Vegvesen)