Nye jakt- og fangstbestemmelser gjeldende fra 1. april 2022

Fra 1. april trer nye bestemmelser for jakttider i kraft. Disse reglene gjelder fram til 31. mars 2028. Reglene for jakt-tider i Løten følger de som er bestemt fra nasjonalt hold inntil eventuelt andre tilpasninger blir kunngjort.

Les mer på Miljødirektoratets sider:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2022/april-2022/nye-jakttider-trer-i-kraft/