Ikt-rådgiver Jan Gudbrandsen forteller at kommunen så endringer i markedet som økte håpet om full bredbåndsdekning innenfor de økonomiske rammene som kommunen hadde til rådighet. Derfor lyste kommunen ut en anbudskonkurranse før jul. Blant de tre som kom med tilbud, var det HomeNet som trakk det lengste strået. 

Signering av avtale med HomeNet: Fra venstre: Timo Ruud og Asgeir Torstensen og  i HomeNet og ordfører Marte Larsen Tønseth

Bildet: Signering av avtale med HomeNet: Fra venstre: Timo Ruud, salgsdirektør og Asgeir Torstensen, analysesjef og i HomeNet og ordfører Marte Larsen Tønseth.

Fiber til alle 

For om lag 8 millioner kommunale kroner sikres nå bredbåndsdekning i ni områdene i Løten. 
– Når dette er gjennomført har vi tilnærmet full bredbåndsdekning, jubler ordfører Marte Larsen Tønseth. Dette er svært viktig for Løtens innbyggere og næringsliv og har vært et mål for oss i kommunen lenge. Derfor er dette en gledens dag, sier Larsen Tønseth.

Jan Gudbrandsen forteller at avtalen innebærer fiberutbygging til alle tomtegrenser som omfattes av dette prosjektet. Jan Gudbrandsen, IKT-rådgiver
Den enkelte innbygger betaler en etableringskost på 1990 kroner for sin husstand, samt legger ned fiber fra tomtegrense til husvegg selv eller betaler utbygger eller andre for å gjøre denne jobben.

Gudbrandsen forteller at utbyggingen starter i sommer. 
- Målet er å være ferdig med all graving i 2022, slik at det kan ferdigstilles i år, men det kan
komme forsinkelser i enkelte områder, slik at utbygger har i sin kontrakt en ferdigstillelse innen utgangen av juni 2023, sier han. 

Ni områder

De ni områdene i avtalen er: Løten vestbygd, Løten sentrum, Løten sør, Segla/Myklegard, Rokosjøen, Vestre Skogbygda, Østre Skogbygda, Rokosjøen sør og Østroa.

Alle områdene finner du i dette kartet hvor du kan zoome deg inn. Se etter de lyseblå områdene i Løten, som er de nye bredbåndsprosjektene. 

Her kan du bestille:

Gå inn på HomeNet sin Løten-side og meld din interesse her:

HomeNet fiberbredbånd til Løten


Spleiselag

Kommunen må inn med drøyt 8 millioner kroner for å realisere dette. Disse midlene er allerede bevilget. Kommunen har mottatt drøyt 2 millioner i NKOM-midler til utbygging i området Segla/Myklagard. I tillegg er det igjen 720.000 kr etter utbyggingen i Budorvegen, og Hedmark Fylkeskraft har bidratt med 3,75 millioner. Kommunestyret har tidligere avsatt nesten 3 millioner kr på fond til formålet og det er i et nyere vedtak avsatt ytterligere 8 millioner til bredbåndsutbygging i perioden 2021 til 2023. 
- Her har vi altså klart å nå målet for et lavere beløp enn det som er bevilget, forteller Gudbrandsen. Selv med litt ekstra å gå på for uforutsette utgifter, er det derfor mulig for kommunestyret å omdisponere noen millioner til andre formål. 

Disse områdene skal nå bygges ut med fiberbredbånd:

Utbygging i resten av Løten (Illustrasjon: HomeNet)Utbygging i resten av Løten (Illustrasjon: HomeNet)