Klagenemda er kommunens særskilte klagenemnd for forvaltningssaker opprettet av kommunestyret i medhold av forvaltningslovens § 28, annet ledd, jfr. kommunelovens § 40 nr. 3c).

Klagenemda skal ha fem medlemmer som velges særskilt av kommunestyret. Valg av medlemmer og varamedlemmer til klagenemda skjer etter samme regler som for faste utvalg, jfr. kommunelovens §§ 10 nr. 3 og 35 nr. 3-5.

Ved valg av medlemmer og varamedlemmer til klagenemda skal de alminnelige inhabilitetsregler og hensynet til en fornuftig arbeidsdeling legges til grunn for hvem som kan velges.
 

Klagenemnd for valgperioden 21. oktober 2015 til oktober 2019

Medlemmer:
1. Sven Tore Wilhelmson (AP) - Nestleder
2. Oddny Marie Prytz (H) - Leder
3. Amund Sigstad (SP)
4. Hjørdis Bjørke (SV)
5. Helle Jordbræk (FrP) 

Varamedlemmer:

Fellesliste AP, MDG, V: 
1. Siv Marie Bakken (AP)
Høyre:
1. Anne Lise Jensen (H)
Fellesliste SP,SV: 
1. Ingelin Opsahl (SP)
2. Nils Thore Vasaasen (SP)
FrP: 
1. Stein Stensen