Politiske medlemmer i valgperioden 01.11.2015 - 31.10.2019:

MedlemVaramedlem
1. Helle Jordbræk (FrP)1. Anders Bronken (H)

Andre medlemmer:

Emil Hagavei
Ann-Kristin Larsen
Sigrid Sjølie
Karin M. Løvsletten
Gunn Toril Larsen
Linn Svela
Marte Svendsen
Edd Arne SkjønsbergReglement for Samarbeidsutvalg