Bli med på en flott og aktiv uke 24. – 28. juni 2024! For de som begynner i 6, 7 og 8. klasse august 2024! Tilbudet er gratis! Maks 60 plasser!