I Løten kino er det film ca. hver fjortende dag. Følg med på kinoprogrammet eller melde deg inn i vår Facebookside for informasjon. Det er Bygdekinoen som er teknisk arrangør. Løten kino finner du i kommunehuset Tingberg (Kildevegen 1).