Våre barnehager - midtpunkt med mangfold

Løten kommune har 8 barnehager herav 5 kommunale og 3 private barnehager.
Til sammen tilbyr disse barnehagene et mangfoldig tilbud til våre ca. 400 barnehagebarn. Kommunen har samordnet opptak og alle barnehagene samarbeider om å gi innbyggerne et best mulig barnehagetilbud.
Søk om barnehageplass her

Overordnet faglig leder for barnehagene i Løten er kommunalsjef for oppvekst, Inger Torun Holmgren
Tlf: 908 10 373, Epost: inger.torun.holmgren@loten.kommune.no

Se kartlink til barnehagene i Løten her (Klikk inn og velg Løten)


Besøk barnehagenes hjemmesider

Se barnehagene her, og klikk på hvert bilde for å komme til barnehagens sider:

Skøienhagan barnehage

Skøienhagan barnehage

 

Jønsrud barnehage

Jønsrud barnehage


Lund barnehage

Lund barnehage


Ryli barnehage

Ryli barnehage


Ådalsbruk barnehage

Ådalsbruk barnehage

 

 

 

 

 

 

Se private barnehager her


Barnehager og smittevern

Les informasjonsbrosjyre til alle foreldre/ foresatte og ansatte i barnehager:

Smittevernbrosjyre