Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Siste nytt

Barnehager i Løten

Våre barnehager - midtpunkt med mangfold
Løten kommune har 8 barnehager herav 5 kommunale og 3 private barnehager.
Til sammen tilbyr disse barnehagene et mangfoldig tilbud til våre ca. 400 barnehagebarn. Kommunen har samordnet opptak og alle barnehagene samarbeider om å gi innbyggerne et best mulig barnehagetilbud.
Søk om barnehageplass her

Overordnet faglig leder for barnehagene i Løten er kommunalsjef for oppvekst, Inger Torun Holmgren
Tlf: 62 56 40 20/ 908 10 373, Epost: inger.torun.holmgren@loten.kommune.no

Se kartlink til barnehagene i Løten her (Klikk inn og velg Løten)

Besøk barnehagenes hjemmesider

Se barnehagene her, og klikk på hvert bilde for å komme til barnehagens sider:

Skøienhagan barnehage

Jønsrud barnehage

Lund barnehage

Ryli barnehage

 Ådalsbruk barnehage

Barnehager og smittevern

Les informasjonsbrosjyre til alle foreldre/ foresatte og ansatte i barnehager: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret: 08.11.2016
|
|
|