Våre barnehager - midtpunkt med mangfold

Løten kommune har 8 barnehager herav 5 kommunale og 3 private barnehager.
Til sammen tilbyr disse barnehagene et mangfoldig tilbud til våre ca. 400 barnehagebarn. Kommunen har samordnet opptak og alle barnehagene samarbeider om å gi innbyggerne et best mulig barnehagetilbud.

Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars hvert år:

Overordnet faglig leder for barnehagene i Løten er kommunalsjef for oppvekst, Inger Torun Holmgren
Tlf: 908 10 373, Epost: inger.torun.holmgren@loten.kommune.no


Kommunale barnehager:


Skøienhagan barnehage Skøienhagan holder til i midlertidige lokaler i Ådalsbrukvegen

Adresse: Midlertidige lokaler i Ådalsbrukvegen 165, 2340 Løten
Tlf. 62 56 42 45 / 902 29 813

Hjemmeside

 


Jønsrud barnehage Jønsrud barnehage

Adresse: Jønsrudvegen 7, 2340 Løten
Tlf. 62 56 42 87/ 62 56 42 86/ 957 95 054

Hjemmeside

 


Lund barnehage Lund barnehage

Adresse: Gammalsrudvegen 6, 2340 Løten
Tlf. 62 56 42 73/ 915 83 675/ 915 53 499
Hjemmeside
Ryli barnehageRyli barnehage

Adresse: Rylivegen 4, 2340 Løten
Tlf. 62 56 42 67 / 62 56 4268 / 953 69 428
Hjemmeside

 

Ådalsbruk barnehageÅdalsbruk barnehage

Adresse: Olarovegen 1, 2345 Ådalsbruk
Tlf. 62 56 42 96/ 468 57 311/ 62 56 42 97/ 974 11 329
Hjemmeside

 

 

 

Private barnehager:

Skogly barnehage

Hjemmeside: https://laringsverkstedet.no/barnehage/skogly-barnehage
Tlf: 99 22 48 92
Adresse: Ole Dyrengs veg 1, 2340 Løten


Livensveen gårdsbarnehage

Hjemmeside: www.livensveen.no/
Tlf: 414 29 176/ 62 59 41 10/11
Adresse: Mosjøvegen 52, 2340 Løten.


Brovold barnehage

Hjemmeside: www.brovold.barnehage.no/
Tlf: 485 14 829
Adresse: Brovoldvegen 3, 2345 Ådalsbruk


Barnehager og smittevern Smittevernbrosjyre (klikk på bildet for å åpne)

Les informasjonsbrosjyre til alle foreldre/ foresatte og ansatte i barnehager:


Se også:

  • Helsestasjonen i Løten