Vår miljøprofil:

Vi skal være bevisste i våre handlinger, formidle  gode holdninger og verdier til barn, foreldre og ansatte i forhold til miljøarbeid. Vi skal legge til rette for at barna får gode natur opplevelser og lære dem å ta vare på  natur og miljø.

Vi vil jobbe med søppelsortering, gjenbruk og benytte naturmaterialer til bl.a. formingsaktiviteter og lek. Vi ønsker å bruke flest mulig miljømerkede produkter, samt ha fokus på eget forbruk.

Vi ønsker å ha barna med på tiltak som viser at de også kan være aktive bidragsytere til et godt miljø, gjennom å la dem være deltagere i miljøaktiviteter, få kunnskap om hvorfor og hvordan vi sorterer søppel og sparer energi.

Klikk på bildet for å lese mer om Miljøfyrtårn