Noen søkere vil ikke få tildelt plass i første runde, da vi avventer svar på overflyttinger mellom barnehager.

Søkere som ikke oppfyller kriteriene for barnehageplass i 2018 vil få avslagsbrev i løpet av få dager.
Søkere som ikke får overflyttinger på bakgrunn av mangel på ledige plasser i ønsket barnehage vil også få beskjed om dette.

Barnehageopptaket forventes å være ferdig i løpet av mai 2018.
 

Med vennlig hilsen

Opptakskomiteen for private og kommunale barnehager i Løten
Leder for opptakskomiteen er Arnhild Blystad, styrer ved Ådalsbruk barnehage,