Husholdninger med en samlet skattepliktig inntekt lavere enn 548.500,- kroner har rett til redusert foreldrebetaling i barnehage. Alle 2, 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid per uke. 

Søknadsfrist
For barnehageåret 2019/2020 er fristen for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, med virkning fra 15. august 2019, satt til 01.06.2019.

Søknader levert i perioden 1. juni – 1. september vil tidligst får virkning fra 1. oktober.

Søknader mottatt etter 1. september får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er levert senest den 1. i måneden før.

Dokumentasjon og søknadskjema
Både reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Husholdningens skattemelding for 2018 skal legges ved søknaden.

Søknadsskjema

Retningslinjer og mer informasjon om priser og betaling

SØKNADEN OG DOKUMENTASJON SENDES TIL:

LØTEN KOMMUNE
POSTBOKS 113
2341 LØTEN