Iren Skyltbekk styrer fra Ryli barnehage og Arnhild Blystad styrere fra Ådalsbruk barnehage Iren Skyltbekk og Arnhild Blystad har holdt en presentasjon med tema «Barnehagen som lærende organisasjon – hvordan klare å utvikle hele personalet?».
Iren snakket ut fra Rylis satsning på de utrolige årene, og Arnhild snakket ut fra Ådalsbruk barnehages satsning på Løsningsfokusert tilnærming og styrkebasert pedagogikk. De snakket begge om hvordan de har drevet kompetanseheving i personalet og prosessene de har vært i gjennom i forhold til å få ny kunnskap og ta i bruk denne kunnskapen i praksis.

Konferansen er arrangert i regi av Utdanningsdirektoratet. Det var styrere, pedagogiske ledere, barnehage eiere, høgskoler, Udir og fylkesmennene som var på representert på denne konferansen.
Totalt var det ca. 450 deltakere på konferansen.
 

 

Iren Skyltbekk styrer fra Ryli barnehage og Arnhild Blystad styrere fra Ådalsbruk barnehage