Et godt samarbeid mellom barnehage og skole vil gjøre det lettere å tilrettelegge for det enkelte barn på skolen. Les mer her: 
Overgangsrutinene.