Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2017/2018

Vi minner om retten til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage. Søknadsfristen for barnehageåret 2017/2018 er 1. juni.

Husholdninger med en samlet skattepliktig inntekt lavere enn 500 500 kroner har rett til redusert foreldrebetaling i barnehage. Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid per uke. Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 428 000 kr.

Foreldre/foresatte søker til den kommunen barnet er folkeregistrert uavhengig av hvilken kommune barnet har barnehageplass i.

Søknadsfristen er 1. juni for å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid allerede fra starten av barnehageåret. Søknader mottatt etter denne fristen får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er levert senest den 1. i måneden før.

Søknadsskjema, retningslinjer og mer informasjon om priser og betaling finner du her: Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringer i barnehage

Sist endret: 19.04.2017
|
|
|